Μαθήματα επιλογής Α΄ Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Μαθήματα επιλογής Α΄ Γενικού Λυκείου
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αριθμ.πρωτ.63447/Γ2/27-6-05 Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από τα παρακάτω:
1. Β΄ Ξένη Γλώσσα
( Αγγλική Γλώσσα – Γαλλική Γλώσσα –Γερμανική Γλώσσα- Ιταλική Γλώσσα – Ισπανική Γλώσσα)
2. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρίζες του
3. Εφαρμογές Πληροφορικής
4. Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά)
5. Ψυχολογία

[Μαρούσι, 17-06-2010
Αριθ. Πρωτ. 70744/Γ2]