Οι επιλεγέντες στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι επιλεγέντες στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 με σκοπό την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης τοποθέτησης σε Σ.Κ.Ε.Δ. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει επιλεγεί και σε άλλη Δ.Δ.Ε. επιλέγει και παρουσιάζεται στη μία εξ’ αυτών για να υπογράψει την προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση και ταυτόχρονα ενημερώνει την άλλη Δ.Δ.Ε. Τονίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτικός δύναται να εργαστεί μόνο σε μια Δ.Δ.Ε. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός εργάζεται παρατύπως σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε., διαγράφεται και από τις δύο.
Οι αιτούντες: εδώ
Οι επιλεγέντες: εδώ