Η προκήρυξη του έργου:Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο –ΕΠΑΛ)

πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη του έργου με βάση την 1η τροποποίηση 4-2-2014. Από τις 26 σελίδες της προκήρυξης αξίζει να προσέξετε τις σελίδες τις πρώτες 12 σελίδες.

Καλοδήμος Δ.