Τι ισχύει για τις εκδρομές – μετακινήσεις

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται η Διεύθυνσή μας, παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) με θέμα: «Εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Υπουργείο Παιδείας