Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014

Σύμφωνα με το έγγραφο με ΑΔΑ:ΒΙΡ29-ΗΒΜ:” Τόσο ο πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ (επισυναπτόμενο έγγραφο 2) όσο και η αίτηση εκπαιδευτικού (επισυναπτόμενο έγγραφο 1) να αναρτηθούν σε εμφανές σημείο σε κάθε Δ.Δ.Ε. καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Ο Ενιαίος Πίνακας Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, και ΠΕ06 (επισυναπτόμενο έγγραφο 3, το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της κάθε Δ.Δ.Ε.
Για όλα τα παραπάνω έγγραφα πατήστε εδώ

Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από Τρίτη 11 έως και Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, να δεχθούν αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2013-2014