Πώς πρέπει να είναι μια παρουσίαση με Power Point

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο πώς είναι μια καλή παρουσίαση βρήκα αρκετές οδηγίες. Μερικές περιεχονται στις παρακάτω τρεις παρουσιάσεις:
Παρουσίαση 1
Παρουσίαση 2
Παρουσίαση 3

Γενικές επισημάνσεις :
-Μέχρι 6 γραμμές κειμένου σε κάθε slide
-Μέχρι 6 λέξεις σε κάθε γραμμή
-Μέγεθος γραμμάτων τουλάχιστον 36 point για τίτλους και 24 point για το κείμενο.
-Διάλεξε γράμματα που διαβάζονται εύκολα
-Μέχρι τρία χρώματα στο slide
-Ο Guy Kawasaki προτείνει 10 διαφάνειες, 20 λεπτά, 30pt font.
-Χρησιμοποιείστε μέχρι 2  γραμματοσειρές σε όλη την παρουσίαση.
– Οι τίτλοι των διαφανειών περιέχουν το πολύ 5 λέξεις
-Η παρουσίαση με τα slides σκοπεύει να εστιάσει το ενδιαφέρον των ακροατών σε αυτό που εσύ θεωρείς σημαντικό.
-Η παρουσίαση είναι μια περίληψη του κάθε θέματος που αναπτύσσεται.
-Όσο λιγότερα διακριτά χαρακτηριστικά έχει μία διαφάνεια, τόσο περισσότερο θα εστιάσει το κοινό σε αυτά.
-Επικοινωνήστε με το κοινό.
-Επιδείξτε πάθος, αυτοπεποίθηση. Αν θεωρείτε πως η παρουσίασή σας δεν έχει θέση ή λόγο ύπαρξης, καλύτερα μην την επιχειρήσετε καθόλου.
-Ας μην επαναλαμβάνουμε κοινοτοπίες και τα αυτονόητα σε κάθε παρουσίαση.
-Προσπαθήστε να κρατήσετε μια ισορροπία στον χρόνο παρουσίασης κάθε διαφάνειας:
>μην δίνετε πολλή ώρα σε μια διαφάνεια
>μην αλλάζετε τις διαφάνειες πολύ γρήγορα
-Οι διαφάνειες και το εποπτικό υλικό υποστηρίζουν την ομιλία σας , δεν την υποκαθιστούν
-Το Powerpoint δεν είναι σκοπός, είναι μέσο.
-Το Powerpoint δεν είναι Word.
-Το Powerpoint δεν είναι σημειωματάριο
-Οι γνώσεις σας στο Powerpoint δεν είναι για επίδειξη

Καλοδήμος Δ.