Μεγάλες αλλαγές στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με σχέδιο νόμου που είναι διαβούλευση

Σε ανακοίνωση  του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για σχέδιο νόμου  που από σήμερα (15-1-2014) είναι σε δημόσια διαβούλευση αναφέρεται:
Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

Σήμερα, σχεδόν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι βαθμολογούνται με 9 και 10. Η σημασία και η φιλοσοφία της αξιολόγησης ακυρώνεται στην πράξη, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για τον αξιολογούμενο και εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας του ίδιου και του φορέα όπου υπηρετεί.
Το νομοσχέδιο εισάγει την ποσόστωση – τη συγκριτική δηλαδή αξιολόγηση στον προσδιορισμό των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να αποδοθεί η βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει να έχει κάθε σύστημα αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η σημερινή απαξίωση.
όλη η ανακοίνωση του ΥΔΜΗΔ εδώ

Το Σχέδιο νόμου

Η Αιτιολογική έκθεση

Η ιστοσελίδα της διαβούλευσης εδώ

Τα άρθρα που αναφέρονται στην αξιολόγηση είναι τα: 19 έως 31.
Τα περισσότερα άρθρα αναφέρονται σε τροποποιήσεις άρθρων του Π.Δ 318/1992 που μπορείτε να δείτε εδώ.

Καλοδήμος Δ.