Προσφορές για τις μετακινήσεις σχολείων για αγώνες

Παρακαλούμε να μας στείλετε τις προσφορές σας μέχρι 8 Νοεμβρίου 2013, συμπληρώνοντας το έντυπο το οποίο επισυνάπτουμε. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Οι προσφορές αυτές αφορούν τις μετακινήσεις για τους σχολικούς αγώνες έτους 2013-14 .
Το έντυπο με τις προσφορές: εδώ

Πληροφορίες: Πιλάτος Σ.
Tαχ. Δ/νση: Κύπρου 85
Τ.Κ. – Πόλη: 35100 – Λαμία
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο και ΦΑΞ: 2231022032