Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Β΄, Γ΄ Ημερησίου και Β΄, Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014

Σας αποστέλλουμε κατάλογο με τις αντιστοιχίες μαθημάτων και διδακτικών βιβλίων που θα διανεμηθούν στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερησίων και Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινών επαγγελματικών Λυκείων. [154797/Γ2/, 21-10-2013]
πατήστε εδώ

Υπουργείο Παιδείας