Εκδρομές – μετακινήσεις

ΘΕΜΑ: «Εκδρομές – μετακινήσεις»

Ενόψει των επικείμενων εκδρομών – μετακινήσεων, παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) καθώς και την έγκαιρη αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εγκρίσεων από τις Περιφέρειες της χώρας.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Υπουργείο Παιδείας