Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Δ/σεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αποσπάσεις σε τρεις φάσεις:
14-10-2013: aposp_dde_ 141013
9-10-2013: aposp_dde_ 091013
1-10-2013 : aposp_dde_ 011013
30-8-2013: aposp_dde_ 300813

και στις τρεις φάσεις αποσπάσθηκαν στη ΔΔΕ Φθ/δας 5 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ένας στη συνέχεια αποσπάσθηκε στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία. Δηλαδή μέχρι σήμερα έχουν αποσπαστεί στη ΔΔΕ Φθ/δας 4 εκπαιδευτικοί.

Καλοδήμος Δ.