Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης θετικών μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 24/08-07-2013 Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδακτέα ύλη των θετικών μαθημάτων των τάξεων του Γενικού Λυκείου. Συγκεκριμένα:
-Μαθηματικά
-Φυσική
-Χημεία
-Βιολογία
-Μαθήματα Επιλογής:
Εφαρμογές Υπολογιστών
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής
Πολυμέσα – Δίκτυα
Εφαρμογές Λογισμικού
Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη
Τεχνολογία και Ανάπτυξη
Στατιστική
Λογική: Θεωρία και Πρακτική
Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες σε μορφή .doc