ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΜΑΘΗΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο “ΘΑΛΗΣ”

Του Δημ. Σπαθάρα, Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει τον 74o Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό στα Μαθηματικά Ο ”ΘΑΛΗΣ”, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β ́ και Γ ́ τάξεων των Γυμνασίων,
όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων.

Για θέματα παλαιοτέρων ετών B’ τάξης Γυμνασίου πατήστε εδώ.
Για θέματα παλαιοτέρων ετών Γ’ τάξης Γυμνασίου πατήστε εδώ.
Για θέματα παλαιοτέρων ετών Α’ τάξης Λυκείου πατήστε εδώ.
Για θέματα παλαιοτέρων ετών Β’ τάξης Λυκείου πατήστε εδώ.
Για θέματα παλαιοτέρων ετών Γ’ τάξης Λυκείου πατήστε εδώ.

Για τις λύσεις όλων των παραπάνω θεμάτων πατήστε εδώ.

Δημ. Σπαθάρας
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας