Ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρονικής

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας μου και με στόχο ένα καλύτερο συντονισμό της πορείας της διδακτέας ύλης προτείνεται ο παρακάτω ενδεικτικός προγραμματισμός για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Τάξης του τομέα Ηλεκτρονικής των ΕΠΑ.Λ καθώς και τα διδακτικά βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία. Τα μαθήματα θα διδαχθούν με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 1293/τΒ/03-07-2008 και ΦΕΚ 1211/τΒ/30-06-2008) και την καθορισμένη εξεταστέα –διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 2339/20-09-2013) .
Παρακαλούνται οι διευθυντές των ΕΠΑΛ, να παραδώσουν ενυπόγραφα στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, τον αντίστοιχο προγραμματισμό ανά μάθημα, ανάλογα με τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί.

Η Σχολική Σύμβουλος

Α. Σαλωνίδου ΠΕ12

Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων