Επανεμφάνιση της θανατηφόρου νόσου της λύσσας στην Ελλάδα

Σας διαβιβάζουμε εκ νέου την με αρ. πρωτ. 2515/75560/18-06-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά στην επανεμφάνιση της θανατηφόρου νόσου της λύσσας στην Ελλάδα καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια για την πρόληψη της ασθένειας στον άνθρωπο και στα ζώα εφιστώντας την προσοχή σας στα κάτωθι:
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων της χώρας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ώστε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον υπαρκτό κίνδυνο της λύσσας, αναθέτοντας εκ περιτροπής σ’ έναν εκπαιδευτικό του σχολείου τους να ενημερώνει, κάθε εβδομάδα για 15΄ της ώρας, τους μαθητές για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού της λύσσας παρουσιάζοντας και διανέμοντας τα φυλλάδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Επιπλέον, παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης ότι η πρώτη ρίψη εμβολίων από αεροσκάφη για τα άγρια ζώα και κυρίως για την ΑΛΕΠΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου.
Ως εκ τούτου, μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μηνός να γίνεται καθημερινή ενημέρωση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:εδώ