Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερησίου και της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
πατήστε εδώ σε μορφή (.pdf) και εδώ σε μορφή (.doc)

a-lyk-new