Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ

Με θέμα : «Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου» στάλθηκε η Υ.Α. 128615/Γ2/13-9-13 όπου καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών σε κάθε κύκλο επιλογής ανάλογα με τα τμήματα Γενικής Παιδείας.
Οι υποενότητες της Υ.Α αναφέρονται συγκεκριμένα σε :
Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Κύκλου Επιλογής
Γ. Δικαίωμα αλλαγής Κύκλου Επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής
Για να κατεβάσετε την Υ.Α κάντε κλικ εδώ