Πρόσκληση προσωρινά τοποθετηθέντων εκπαιδευτικών με απόφαση Δ/ντη ΔΔΕ.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν προσωρινά στις 13 και 16 Σεπτεμβρίου 2013 με αποφάσεις του Δ/ντη ΔΔΕ Φθιώτιδας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τα παρακάτω λειτουργικά κενά που προέκυψαν μετά από μεταβολές τμημάτων λόγω μετεγγραφών, αδειών και αλλαγής τμημάτων επιλογής.
Οι δηλώσεις να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι τη
Παρασκευή 20-9-2013 και ώρα 12:00π.μ.
Για τα λειτουργικά κενά πατήστε : εδώ