ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Του Δημ. Σπαθάρα, Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών.

 Πατήστε εδώ

Το υλικό αυτό αφορά τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και πιο συγκεκριμένα τα πολιτιστικά προγράμματα που έχουν σχέση με τα μαθηματικά. Τέτοια προγράμματα έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν σε πολλά σχολεία αλλά το τελευταίο διάστημα, ίσως λόγω της αλλαγής του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, πολλοί συνάδελφοι μαθηματικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην υλοποίησή τους. Στο παρελθόν πολλοί καθηγητές μαθηματικών συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα, πολλές φορές εθελοντικά και πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων.

Τα μαθηματικά είναι παγκόσμια γλώσσα και βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο λόγω της ιστορίας μας και του ένδοξου παρελθόντος των αρχαίων Ελλήνων στα μαθηματικά. Προτείνουμε λοιπόν κάποια θέματα για υλοποίηση από το χώρο των μαθηματικών και σε σχέση πάντα με τις άλλες μορφές πολιτισμού. Τα θέματα που προτείνουμε δεν είναι τα μοναδικά που υπάρχουν και δεν είναι δεσμευτικά για το συνάδελφο που θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Είναι ενδεικτικά και έχουν στόχο να δώσουν κάποιες ιδέες, ώστε ο καθένας να διαμορφώσει το δικό του πλαίσιο.

Τα θέματα που προτείνουμε κινούνται σε δύο άξονες που είναι:

1)   Ιστορία των μαθηματικών με αφορμή τα ιστορικά σημειώματα των σχολικών βιβλίων.

2)   Λέσχες ανάγνωσης μαθηματικής λογοτεχνίας.

Πιστεύουμε ότι στο υλικό αυτό θα βρείτε ιδέες και προτάσεις χρήσιμες για το επιστημονικό και διδακτικό σας έργο.

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, δύνανται να υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για τα Προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο. Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δύο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Η συμπλήρωση αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει το Πρόγραμμα ή εναλλακτικά τους δύο εκπαιδευτικούς του προγράμματος, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου. Για συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες το ανώτατο όριο συμπλήρωσης ωραρίου ορίζεται σε δύο ώρες για κάθε εκπαιδευτικό.

Για τη διαδικασία υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων πατήστε εδώ

Δημ. Σπαθάρας

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Φθιώτιδας – Ευρυτανίας – Φωκίδας