Συμπληρωματικές προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του Ν. Φθ/δας

πατήστε εδώ

Παρακαλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους