Τοποθετήσεις Εκπ/κών του Ν. Φθ/δας σε λειτουργικά κενά

Πατήστε εδώ για να δείτε τις τοποθετήσεις που έγιναν με την πράξη 23/12-9-2013 του ΠΥΣΔΕ Φθ/δας.
οι παραπάνω εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α.χαρακτηρισμένοι οργανικά ως υπεράριθμοι.
β.ανήκοντες σε ειδική κατηγορία.
γ.λειτουργικά υπεράριθμοι και
δ.ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία αύριο Παρασκευή 13-9-2013 στο Σχολείο τοποθέτησής τους.