Τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου & Λυκείου μαζί με ενδεικτικές τιμές λιανικής

σχολικά βιβλία Γυμνασίου

σχολικά βιβλία Λυκείου

τα βιβλία κάθε τάξης δίνονται δωρεάν στους μαθητές και οι ενδεικτικές τιμές λιανικής αναφέρονται σε αγορές επιπλέον των δωρεάν προσφερομένων σε κάθε τάξη.
Πηγή δεδομένων: http://publications.cti.gr/

Καλοδήμος Δ.