Αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ.

11-09-13 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄)
(126567/Γ2/10-9-2013)

πατήστε εδώ για τη  εγκύκλιο  που αναφέρεται στις αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑΛ.

 

anathesi_ist_lyk