Λειτουργικά Κενά – Υπεραριθμίες Νομού Φθιώτιδας

Λειτουργικά Κενά – Υπεραριθμίες Νομού Φθιώτιδας

Ομάδες Β1,Β2,Β3 εδώ

Ομάδες Β4,Β5,Β6 εδώ

Ομάδες Β7,Β8,Β9 εδώ

Πρόσκληση υποβολής αίτησης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί:
α.Οι χαρακτηρισμένοι οργανικά ως υπεράριθμοι.
β.Οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία.
γ.Οι λειτουργικά υπεράριθμοι και
δ.Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης την Τετάρτη 11-9-2013 από ώρα 8:00 έως 20:00.
Η αίτηση τοποθέτησης  μπορεί να γίνει:
-ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]
-Με ΦΑΞ στον αριθμό 2231029689
-Αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.
To έντυπο της αίτησης: εδώ

Διαδικασία Τοποθέτησης

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά  θα γίνει ως εξής:
1. Προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί οργανικά υπεράριθμοι και δεν κατέστη δυνατόν να λάβουν νέα οργανική θέση. Η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Π.Δ 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

2. Έπονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010.

3. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι εκπ/κοί που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 για το σχολικό έτος 2013-2014 ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ 50/96.

4. Κατόπιν, οι εναπομείναντες εκπ/κοί στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ συγκρινόμενοι μεταξύ τους.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά, η οποία θα γίνει την Πέμπτη 12-9-2013, θα ακολουθήσει πίνακας με τα εναπομείναντα κενά,  ώστε οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ να τοποθετηθούν αλλά  και όσοι άλλοι  από τις παραπάνω κατηγορίες επιθυμούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.