Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. (αλλαγές)

πατήστε εδώ

η αλλαγή:

Η Β΄ ανάθεση τους µαθήµατος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014), µόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν
συµπληρώσει το ωράριό τους µε µαθήµατα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.