Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών των Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

πατήστε εδώ για το σχετικό έγγραφο.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο γίνεται από τον ίδιο διδάσκοντα σε κάθε τμήμα για τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως.
2) Στο Γυμνάσιο η Άλγεβρα και η Γεωμετρία δεν αποτελούν κλάδους του μαθήματος των Μαθηματικών, όπως στο Λύκειο, και η διδασκαλία τους γίνεται παράλληλα από τον ίδιο διδάσκοντα με άξονα αναφοράς τις δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για την Άλγεβρα και τις δύο
(2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για τη Γεωμετρία. Στο διδάσκοντα δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης, κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος, της ανωτέρω κατανομής σε τρείς (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για την Άλγεβρα και τις μία (1) ώρα διδασκαλίας εβδομαδιαίως για τη Γεωμετρία.
3) Για παιδαγωγικούς λόγους τα Μαθηματικά πρέπει να διδάσκονται το πολύ μια ώρα την ημέρα. Σχετική είναι η με αρ. πρωτ. 123462/Γ2/27-10-20111 εγκύκλιος την οποία επισυνάπτουμε.

Δημήτρης Σπαθάρας
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας