Το ΦΕΚ με τα ονόματα όσων μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Α) σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Β) σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,