Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές και τα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχ. έτος 2013-14

Μετά την έκδοση του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σας γνωρίζουμε ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 η Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Σχολών, η Γ΄ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και οι Γ΄ και Δ΄ τάξεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων θα λειτουργήσουν με τις ειδικότητες που έχουν ήδη επιλέξει οι μαθητές.

Οι μαθητές της Β ΄ τάξης Ημερήσιου και Β΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου θα επιλέξουν μεταξύ των τομέων που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους. 

Για το έγγραφο πατήστε εδώ