Αριθμοί-Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων στην Ευρώπη

ΘΕΜΑ: Αποστολή έκδοσης του Δικτύου «Ευρυδίκη», με τίτλο «Αριθμοί-Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων στην Ευρώπη» (Key Data on Teachers and School Leaders in Europe)

Το Δίκτυο «Ευρυδίκη» δημιουργήθηκε το 1980 με σκοπό την παροχή πληροφόρησης βάσει αναλύσεων επί των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Αποτελείται από 40 εθνικές μονάδες 36 κρατών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Το Δίκτυο συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που παρέχει υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπευθύνων για τη χάραξη των εκάστοτε εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ υποστηρίζουν την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το έργο του Δικτύου είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις επικεντρώνονται στη συγκριτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη (από την Προσχολική Αγωγή έως την Ανώτατη Εκπαίδευση), συμπεριλαμβανομένης και της Δια Βίου Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php.

Με σκοπό τη διάδοση των δράσεων του Δικτύου, σας αποστέλλουμε την ακόλουθη μελέτη στην αγγλική γλώσσα:

“Key Data on Teachers and School Leaders in Europe”. Η εν λόγω μελέτη παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη σταδιοδρομία και τις συνθήκες απασχόλησης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολικών μονάδων στην Ευρώπη, από την προσχολική έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασισμένη σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Δίκτυο Ευρυδίκη, την Eurostat, αλλά και διεθνείς έρευνες, η εν λόγω μελέτη παρέχει άμεσα συγκρίσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που προσφέρουν ευρεία επισκόπηση των βασικότερων θεμάτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική έκδοση της μελέτης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php

key_data_series/143EN.pdf

documents/key_data_series/151EL_HI.pdf

Υπ. Παιδείας