Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης για το 2013-2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 2013-2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2013-2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2013-14