Δελτίο Τύπου της ΔΔΕ Φθιώτιδας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14, ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014.

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμία 9/8/2013

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε α) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14, ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014.
β) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για έλεγχο και καταχώρηση την αίτησή τους στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κύπρου 85, 4ος όροφος) από 13-08-2013 μέχρι και 23-08-2013 από ώρα 09:30 έως και 12:30.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) που αναγράφει η εγκύκλιος διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση της αίτησής τους.
Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφει η εγκύκλιος υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: http://ddefth.gr

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ εδώ

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.