Σχόλια για το Νέο Λύκειο

Οι 20 ώρες διδασκαλίας     στα 3 Μαθήματα των  κατευθύνσεων   είναι πάρα πολλές .

c-lyk-math-kat

Προτείνω  να μειωθούν τουλάχιστον κατά 4 και να αυξηθούν οι ώρες Μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας στη Γ Λυκείου το 75% των μαθημάτων είναι φιλολογικά. Δεν υπάρχει κανένα μάθημα Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά , Φυσικές Επιστήμες κα). Στα Μαθήματα Γενικής Παιδείας πρέπει να προστεθούν τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες.
Τα μαθήματα και οι κατευθύνσεις εδώ

-Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας υποψήφιος να διεκδικεί ταυτόχρονα τις σχολές Υγείας (3ο Πεδίο) , Πολυτεχνικές (2ο και 4ο Πεδίο) και  Οικονομικές  (5ο Πεδίο)

-Είναι αδιανόητο να περνάς στις 40 περίπου σχολές που οδηγούν  στους Κλάδους ΠΕ19 (Πληροφορικής ΑΕΙ) και ΠΕ20 (πληροφορικής ΤΕΙ)   χωρίς να έχεις εξεταστεί στην πληροφορική! Για να λυθεί αυτή η στρέβλωση προτείνω για τους υποψηφίους των σχολών των οποίων οι πτυχιούχοι εντάσσονται στους Κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 αντί της Χημείας να δίνουν το Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Έτσι θα έχουμε την εξής εικόνα: για το 2ο ,3ο & 4ο πεδίο θα διδάσκονται μαζί Φυσική και χωριστά Μαθηματικά, ΑΕΠΠ , Βιολογία και Χημεία.
Δηλαδή να έχουμε τρεις δυνατότητες στις Θετικές Επιστήμες:
1]Μαθηματικά- Φυσική- Χημεία
2] Μαθηματικά- Φυσική-ΑΕΠΠ
3]Βιολογία- Φυσική- Χημεία.
Όταν το ένα μέρος των μαθητών θα κάνει Μαθηματικά το άλλο θα κάνει Βιολογία και όταν το ένα μέρος των μαθητών κάνει ΑΕΠΠ το άλλο θα κάνει Χημεία.
(Οι ειδικότητες που οδηγούν σε ΠΕ19 και ΠΕ20 εδώ: http://sep4u.gr/asep/fek_3p_2008.pdf)

-Δεν έχει νόημα το 50% των  θεμάτων να είναι από Τράπεζα Θεμάτων . Αν θες να πετύχεις συγκρίσιμες επιδόσεις πρέπει το 100%  των  θεμάτων να είναι από Τράπεζα Θεμάτων και να διορθώνονται ΟΧΙ «από τον οικείο διδάσκοντα».

-Δεν συμφωνώ να λαμβάνεται υπόψη  η προφορική βαθμολογία. Η εμπειρία με τη Γ Λυκείου δείχνει ότι οι βαθμοί που μπαίνουν είναι εξωπραγματικοί και υπάρχει μεγάλη βαθμοθηρία!

-Δεν συμφωνώ να  λαμβάνεται υπόψη η επίδοση στη Α και Β λυκείου γιατί όλο το Λύκειο έτσι θα μετατραπεί σε ένα  χώρο  συνεχών εξετάσεων με τις γνωστές συνέπειες που ζούμε χρόνια τώρα στη Γ Λυκείου.

-Είναι πολύ θετικό ότι οι σχολές θα ορίζουν συντελεστές για τα Μαθήματα που απαιτούν.

Σας προτείνω να διαβάσετε και αυτό το άρθρο για τις εισαγωγικές εξετάσεις .

Καλοδήμος Δ.

1 thought on “Σχόλια για το Νέο Λύκειο

  1. να σκεφτούμε ότι σχεδόν όλες οι σχολες έχουν στατιστική.
    επίσης αν στα μαθήματα της σχολής χρειάζεσαι
    μαθηματικά τι θα κάνεις;

Comments are closed.