Σχέδιο Νόμου για την Αναδιάρθρωση της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9962

Τα μαθήματα και οι κατευθύνσεις εδώ

Σχόλιο του διαχειριστή:
Στη Β Λυκείου ενώ το Σχέδιο Νόμου  αναφέρει ότι οι ώρες Γενικής Παιδείας είναι 30 εάν προστεθούν οι ώρες ανά μάθημα που αναφέρονται το άθροισμα είναι 31 όπως φαίνεται παρακάτω:
a-lyk-newb-lyk-new

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλοδήμος Δ.

6 thoughts on “Σχέδιο Νόμου για την Αναδιάρθρωση της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

  1. ΑΡΘΡΟ 4 / ΠΑΡ. 4
    Όταν ο Β.Π.Α. είναι ΙΣΟΣ;

  2. Η πολιτική παιδεία είναι 2 ώρες στη Β΄ λυκείου. Το προβλημα είναι στην Α΄λυκείου μπορεί να μου διαφευγει κάτι αλλά τις βγάζω 34 τις ώρες και όχι 35.

  3. Στην Β΄ το πρόβλημσ είναι στη Φυσική αγωγή που λεκτικά γράφει 2 ώρες και αριθμητικά γράφει 1 ώρες

  4. Πως θεωρούνται ισότιμα τα απολυτήρια γενικού λυκείου και τεχνολογικού αφού ο μ.ο. στο γενικό υπολογίζεται (0,5*Α΄+0,7*Β΄+0,9*Γ΄)/3 ενώ στο τεχνολογικό (Α΄+Β΄+Γ΄)/3. Επίσης τα θέματα στη Β΄ και Γ΄ λυκείου του τεχνολογικού τα θέματα ορίζονται μόνο από τους διδάσκοντες ενώ στο γενικό κατά 50% είναι από την τράπεζα θεμάτων.

  5. Οι στρατιωτικές σχολές που θα ανήκουν τελικά και ποια μαθήματα θα παρακολουθούν;

Comments are closed.