Στο Υπουργείο Παιδείας το 31% των Δημοσίων Υπαλλήλων

Με στοιχεία που αναφέρονται στους Δημοσίους Υπαλλήλους (Δ.Υ) τον Ιούνιο του 2013 προκύπει:
31% Υπουργείο Παιδείας (194.292 Δ.Υ)
15% Υπουργείο Υγείας
15% Υπουργείο Άμυνας
15% ΟΤΑ
10% Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Αναλυτικά εδώ

Πηγή δεδομένων : http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp

Καλοδήμος Δ.