Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικές Θέσεις (23/7/2013)

πατήστε εδώ

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο Σχολείο τοποθέτησής τους την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013