ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς που εξαιρούνται απο τη διαθεσιμότητα

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Φθιώτιδας οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παρακάτω εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και δεν έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν, να τα προσκομίσουν το Σάββατο 20-7-2013 από 10:00 έως 14:00 στα Γραφεία της ΔΔΕ Φθιώτιδας.
Η Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Σχόλιο: Η παραπάνω εγκύκλιος στάλθηκε από τη Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. στην Υπηρεσία μας την: 19 Ιουλίου 2013 19:37:09