Εγκύκλιοι Αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ , σε Φορείς, Μουσικά & Καλλιτεχνικά (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σε Φορείς εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ (15/07/2013).
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ 2013-2014 εδώ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2013-14 εδώ

ΕΝΤΥΠΑ εδώ

Έντυπο αίτησης απόσπασης ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 2013
Έντυπο αίτησης απόσπασης ενιαίο Π.Ε και Δ.Ε. για υπηρεσίες και φορείς 2013
Έντυπο αίτησης απόσπασης ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ-2013
Έντυπο αίτησης απόσπασης σε Καλλιτεχνικά 2013
Έντυπο αίτησης απόσπασης σε Μουσικά Σχολεία 2013