28-06-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β’βάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

2018 10 08 18 55 01

28-06-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β’βάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

1. ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εδώ 

2. ΣΜΕΑΕ εδώ 

3. Μουσικά Σχολεία εδώ 

4. Καλλιτεχνικά Σχολεία εδώ