27-06-24 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών διδακτικών βιβλίων 

rsz book 1091627 1280

27-06-24 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών διδακτικών βιβλίων 

Το ΔΤ της πρόσκλησης του ΙΕΠ εδώ 

Η πρόσκληση του ΙΕΠ εδώ