19-10-23 Έναρξη δηλώσεων – διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χρησιμοποιώντας  τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τους, είτε δανειζόμενοι βιβλία, διαβάζουν στην Κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου, Πέμπτη 12 Μαΐου 2016. Ξενάγηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ από καθηγητές του Πανεπιστήμιου στην βιβλιοθήκη που λειτουργεί από το 1927 και έχει βραβευτεί με το βραβείο "Αρχιτεκτονική 2000" ως το καλύτερο δημόσιο κτίριο της πενταετίας 1995-1999. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

19-10-23 Έναρξη δηλώσεων – διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Αρχίζει από σήμερα, Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023, μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», η υποβολή των δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ψηφιακά μέχρι και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Αντίστοιχα, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων ξεκινά σήμερα Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, τέλος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

Διευκρινίζεται ότι η Γραμματεία κάθε Τμήματος έχει τη δυνατότητα να ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης για τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζει η εκάστοτε Γραμματεία.

Η σχετική εγκύκλιος εδώ