Νέοι Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών (28-6-2013)

Νέοι Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών που προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 28-6-2013 εδώ