Πίνακες κενών και υπεραριθμιών Ν. Φθιώτιδας

Ομάδες B1, Β2 Β3
Ομάδες B4, Β5 Β6
Ομάδες B7, Β8 Β9

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση άρσης υπεραριθμίας από Τετάρτη 26-6-2013 έως Παρασκευή 28-6-2013 και ώρα 13:00.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Γραφεία της ΔΔΕ Φθιώτιδας στον 5ο Όροφο.