09-09-22 Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή Προϊσταμένου στο τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων

rsz logo iep big

09-09-22 Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή Προϊσταμένου στο τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Η πρόσκληση ΕΔΩ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.