09-09-22 Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή Προϊσταμένου στο τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων

rsz logo iep big

09-09-22 Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή Προϊσταμένου στο τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Η πρόσκληση ΕΔΩ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας