Υλικό από επιμόρφωση Μαθηματικών στις ΤΠΕ

Υλικά 1ης Συνεδρίας
Ιουνίου 17th, 2013 από 

Εδώ θα βρείτε τα υλικά της 1ης Συνεδρίας.
1) Γενικό μέρος 1.1   Γ.Μ 1.1
2) Παρουσίαση Γ.Μ 1.1 2013 1.1
3) Παρουσίαση «Τα σημαντικότερα ζητήματα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ» 2013 gia xrisi TPE

Υλικά 2ης και 3ης Συνεδρίας
Παρακάτω δημοσιεύονται υλικά από τις παραδόσεις της 2ης και 3ης Συνεδρίας.
1) 2.1 Διδακτική των Μαθηματικών (Μέρος 1) 2013 ΔτΜ (1) – 2.1a
2) 2.2-2.3 Διδακτική των Μαθηματικών (Μέρος 2) 2013 ΔτΜ (2) – 2.2 – 2.3a
3) 3.1-3.2 Διδακτική των Μαθηματικών (Μέρος 3) 2013 ΔτΜ (3) – 3.1- 3.2a

Υλικά 4ης Συνεδρίας