1-9-2022 Διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Π.Ε

ΥΠΑΙΘ 2

1-9-2022 Διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Π.Ε

Το σχετικό έγγραφο εδώ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας