25-08-22 Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ-02, ΠΕ-06 και ΠΕ-60

rsz mak 1

25-08-22 Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ-02, ΠΕ-06 και ΠΕ-60

  1. Της αριθ. 103333/Η2/25-8-2022  Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3-2022)»
  2. Της αριθ. 103337/Η2/25-8-2022 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής  για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι-Berkendael (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3-2022)» και
  3. Της αριθ. 103344/Η2/25-8-2022 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών  για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι-Berkendael (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3-2022)»


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας