Που θα δηλώσετε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 δηλώνεται στους κωδικούς 333(Υπόχερου) και 334 (Της συζύγου) στο πίνακα 8 του Ε1

Καλοδήμος Δ.