16-08-22 Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I-Berkendael (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3-2022)

4 bru

16-08-22 Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I-Berkendael (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3-2022)

Η απόφαση ΕΔΩ 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας