15-07-22 Απόφαση κατανομής θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς

ΥΠΑΙΘ 2

15-07-22 Απόφαση κατανομής θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς

Εδώ η απόφαση


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.