11-07-22  Δελτίο Τύπου για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ06  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι

4 bru

11-07-22  Δελτίο Τύπου για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ06  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι

To Δελτίο Τύπου σε μορφή doc 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας